Malowanie proszkowe

W 2016 roku nasza firma otworzyła własną malarnię proszkową.

Posiadamy piec pozwalający pomalować elementy o długości 8,15 m i wysokości 2 m. Powierzchnia elementów do malowania przygotowywana jest za pomocą myjki wysokociśnieniowej kabinowej.

Kilka słów o malowaniu proszkowym:

Malowanie proszkowe – polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek (20-100 µm) farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą np. metalu. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni malowanego detalu dzięki siłom elektrostatycznym.

W malowaniu proszkowym stosuje się dwie podstawowe techniki elektryzacji i nakładania farby proszkowej: 
– natrysk elektrostatyczny – metoda wysokonapięciowa 40-100 kV, potocznie zwana „koroną”, 
– natrysk elektrokinetyczny – metoda triboelektryzacji, tarciowa, zwana „tribo”.

Następnie pokryte farbą elementy są nagrzewane do temperatury 140-200°C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.

Podstawowe zalety malowania proszkowego:

– brak emisji rozpuszczalników i rozcieńczalników do środowiska, 
– prawie 100% wykorzystanie materiału malarskiego (możliwość odzysku nieosadzonych cząstek proszku), 
– znaczne oszczędności energetyczne dzięki możliwości stosowania zamkniętych układów wentylacji, 
– otrzymywane powłoki dzięki swojej grubości (60-80 µm) znakomicie maskują niedokładności obróbki mechanicznej, 
– zabezpieczenie antykorozyjne pokrytych materiałów.